AEF

Välkommen!

AEF är en riksomfattande ideell förening för vuxna adopterade från Etiopien och Eritrea med säte i Stockholm. AEF grundades 1996 och är politiskt och religiöst oberoende. AEF är ett forum där medlemmarna kan dela erfarenheter och få ökade kunskaper kring det specifika med att vara adopterad från Etiopien/Eritrea. AEF bildar ett nätverk som knyter samman vitt skilda människor med olika behov, och där var och en tar till sig och delar med sig av det han eller hon vill. AEF vänder sig också till andra som vill engagera sig i en växande medlemsförening.

Styrelse: Mikael Jarnlo (ordf), Sabina Högstrand (kassör), Zeritu Stålnacke (sekr) och Rebecka Folkesten (suppleant)

AEFs stadgar

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close