2021

2021

AEF 25 års jubileum

Den 26 november firade vi att AEF fyllt 25 år. Vi spenderade en trevlig kväll på Ethio Star med Injera och tårta. Några av våra medlemmar berättade om föreningens historia och vi uppmärksammade nuvarande och tidigare Styrelseordföranden.

2021-11-26 22.29.42

Föreläsning – Patrik Lundberg

Under oktober månad föreläste journalisten Patrik Lundberg om sitt arbete med artikelserien  Barn till varje pris i DN som blev startskottet för en debatt kring adoption och oegentligheter som ledde fram till att regeringen lovat att utreda de internationella adoptionerna.

Föreläsning – Maria Fredriksson

I september kom Maria Fredriksson som driver Instagram kontot @stulen_identitet och pratade om sitt arbete med opinionsbildning och hur hon gick från att vara adoptionsförespråkare till adoptionskritiker, tankar kring rasism och de vanligaste frågorna/invändningarna

Samtalsträff – Återresor och röttersök

Under juni månad hade vi en samtalsträff där Chuchu Schindele och Mamush.S Haile Selassie berättade om sina återresor till Etiopien. Vi fick höra om olika aspekter kring upplevelsen av att resa, tankar, känslor och reflektioner.

Föreläsning – Tobias Hübinette – Adoptionshistoria och adopterade – då, nu och i framtiden

30 maj bjöd vi in Tobias som föreläste med utgångspunkt från sin nya bok ”Adopterad. En bok om Sveriges sista rasdebatt”. Föreläsningen var mycket lärorik och vi fick en inblick i hur debatten kring adoption har utvecklats sedan starten av internationella adoptioner till Sverige och till idag.

Öppen hårföreläsning med Sabina Högstrand, 25 mars

Vi bjöd in Sabina Högstrand till en efterfrågad hårföreläsning på Zoom. Tillfället var öppet för adopterades barn och andra närstående med intresse för afrohår. Under föreläsningen fick vi lära oss mycket matnyttigt om hur man hanterar ett afrohår och flera tips på produkter som kan användas vid tvätt och styling.

Samtalsträff – fokus ursprung och oegentligheter, 14 mars

Den 14 mars hölls en samtalsträff på Zoom där vi diskuterade den senaste tidens händelser gemensamt och i mindre grupper.  I media och på sociala medier har oegentligheter vid adoption varit i fokus på ett sätt som berör många och i synnerhet oss som är adopterade oavsett var man befinner sig i sina tankar kring adoptionen.

AEF årsmöte, 24 januari

Söndag 24 januari hölls digitalt årsmöte som efterföljdes av en bejublad föreläsning om afrohår med frisören och medlemmen Sabina Högstrand. Ny styrelse:

Pia Ninche (ordf)

Cia Wrangebo (sekr)

Emilia Norman (kassör)

Emelie Jansson (ledamot)

Lisa Grenströmer (suppleant)

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close