Söka rötter – Etiopien

På denna sida samlar vi information om hur du kan söka dina rötter. Informationen kommer att uppdateras löpande. Ibland får AEF förfrågningar från Etiopien då förstafamiljer söker efter barn som adopterats till Sverige. Vi brukar posta sådana efterlysningar i vår stängda Facebook för medlemmar som du hittar här. Om du undrar om föreningen har någon efterlysning som berör dig är du välkommen att skicka ett mail till aefkontakt@gmail.com

Beteseb Felega – Ethiopian Adoption Connection

Hos Beteseb Felega finns en sökbar databas där både adopterade från Etiopien och etiopiska familjer kan ladda upp sin information. Det är möjligt att ladda upp sin information gratis här eller betala för hjälp med sökning av organisationen här.

Hemsida:https://ethiopianadoptionconnection.org/

Pilotprojekt för individuell ursprungssökning (MFoF)

MFoF har av regeringen fått i uppdrag att under 2020-2021 genomföra ett pilotprojekt med individuellt stöd till internationellt adopterade i samband med ursprungssökning. Det stöd som MFoF erbjuder vid ursprungssökning är kostnadsfritt. Du ska ha fyllt 18 år för att få nyttja stödet. Du kan bland annat få hjälp med översättning av dokument.

Hemsida: https://www.mfof.se/internationella-adoptioner/information-om-pilotprojekt-for-individuell-ursprungssokning.html

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

Hos MFoF finns en vägledning vid ursprungssökning som tagits fram av dem. Enligt MFof är målgruppen landets kommuner och syftet är att stärka socialtjänsternas kompetens och möjlighet att stödja internationellt adopterade som söker sitt ursprung men informationen kan också vara av nytta för dig som söker.

Hemsida: https://www.mfof.se/internationella-adoptioner/att-soka-sitt-ursprung.html

Adoptionscentrum

Om din adoption skedde via Adoptionscentrum kan du beställa kopior av dina handlingar hos dem. Du laddar ner blankett och hittar information om hur du går tillväga här.

Hemsida: https://www.adoptionscentrum.se/

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close