Opinion

AEF strävar efter att synliggöra och främja adopterade i allmänhet och den specifika situation det innebär att vara adopterad från Etiopien och Eritrea till Sverige i synnerhet. I länkarna nedan finner du de texter föreningen skrivit och förmedlat i olika sammanhang de senaste åren.

 

12 maj 2020

Regeringen har tillsatt utredningen ”En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 2019:05”. AEF har under åren som verksam förening erfarit att det finns ett stort behov av ett sammanhållet psykosocialt stöd till adopterade. Vi vill därför att utredningen ska beakta att Sverige har ett akut behov av kvalificerat psykosocialt stöd till adopterade. Vi tror att detta behövs lokalt och regionalt utöver de satsningar som regeringen gjort på området under 2020.

Här kan du läsa det underlag som AEF lämnat till utredningen: AEFs underlag till SOU 201905, Adopterades hälsa är en del av ungas hälsa, 2020-05-12

27 januari 2020

Idag har AEF, tillsammans med Vuxna adopterade och fosterbarn, AFO och Chileadoption.se samt 70 vuxna adopterade från 19 olika länder, skickat in denna skrivelse till regering och riksdagsledamöter. I skrivelsen påtalar vi behovet av att utreda Sveriges roll i internationella adoptioner. Totalt är vi 60 000 internationellt adopterade som utgör en aktiv del av det svenska samhället och det är hög tid att omständigheterna kring våra adoptioner och våra rättigheter som adopterade i Sverige får en ordentlig översyn.

Här kan du läsa skrivelsen: Utred Sveriges hantering av internationella adoptioner nu!

20 december 2019

AEF har noterat att det nu finns ett ökat intresse för att tillsätta en utredning kring internationella adoptioner. AEF:s styrelse har därför, med utgångspunkt i våra tidigare texter och våra samtal under årets medlemsträffar, skrivit ett skuggdirektiv som vi skickat till berörda ministrar och partiledare inom Januariavtalet. 

Här kan du läsa AEFs skuggdirektiv till en kommande utredning, 20 dec 2019 som pdf

10 december 2019

Med anledning av Etiopiens premiärminister, Dr. Abiy Ahmed Alis besök i Sverige och Norge för mottagandet av Nobels fredspris den 10 december 2019, har AEF skickat ett öppet brev där vi ber om stöd när vi söker våra rötter i Etiopien.

Här kan du läsa brevet Open letter to H.E. Prime Minister of Ethiopia Dr Abiy Ahmed Ali som pdf.

28 november 2019

AEF har sedan våren 2018 för dialog med såväl tjänstemän i regeringen som riksdagsledamöter. Under september 2019 har tre motioner lagts fram i riksdagen som rör internationellt adopterades livsvillkor och rättigheter. I samband med detta har AEF skickat en uppmaning till gruppledare för partier i riksdagen samt till berörda ministrar om behovet av att agera för adopterades rättigheter.

Här kan du läsa uppmaningenDags att agera för adopterades rättigheter, 191128 som pdf.

 25 maj 2019

Lördag 25 maj 2019, medverkade AEF, tillsammans med flera andra adopterades organisationer, i en manifestation mot illegala adoptioner.

Här kan du läsa Sara Grönroos tal som pdf

Under 2018 fokuserade AEF på behovet av bättre stöd för adopterade som söker sina rötter samt och tillgång till psykosocialt stöd genom livet för adopterade när så behövs. Detta uttrycktes i en debattartikel på SvD, tillsammans med andra adopterades organisationer samt en skrivelse och ett upprop som skickades till Sveriges riksdag och regering, berörda myndigheter samt till Adoptionscentrum (endast uppropet).

23 september 2019

SvD debatt, 23 september 2018: Vi har rätt att få veta med om adoptionerna

13 mar 2018

Upprop från AEF, 13 mars 2018: Det finns ingen svensk lag som skyddar adopterades rätt till sitt ursprung

13 februari 2018

Skrivelse från AEF, 13 februari 2018: Adoption börjar med en adoptionsprocess men den adopterades liv börjar vid födseln

För återkoppling och frågor, vänligen skicka e-post till AEF


In English

Appeal from the AEF, 2018-03-13  On Mars 13, the AEF handed over the appeal There is no Swedish legislation protecting inter-country adoptees’ right to know their origin to the Swedish Riksdag, Government, authorities concerned and Adoptionscentrum.

Petition from the the AEF, 2018-02-13  On February 13, the AEF handed over the petition Adoption begins with an adoption process, but the life of the adoptee begins at birth to the Swedish Riksdag, Government and authorities concerned.

For feedback and questions, please send an email to the AEF.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close