2018

13 mars 2018

Upprop från AEF, 13 mars 2018: Det finns ingen svensk lag som skyddar adopterades rätt till sitt ursprung

13 februari 2018

Skrivelse från AEF, 13 februari 2018: Adoption börjar med en adoptionsprocess men den adopterades liv börjar vid födseln

För återkoppling och frågor, vänligen skicka e-post till AEF


In English

Appeal from the AEF, 2018-03-13  On Mars 13, the AEF handed over the appeal There is no Swedish legislation protecting inter-country adoptees’ right to know their origin to the Swedish Riksdag, Government, authorities concerned and Adoptionscentrum.

Petition from the the AEF, 2018-02-13  On February 13, the AEF handed over the petition Adoption begins with an adoption process, but the life of the adoptee begins at birth to the Swedish Riksdag, Government and authorities concerned.

For feedback and questions, please send an email to the AEF.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close